Tuyên ngôn giá trị

Tầm nhìn:

Trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với một hệ sinh thái xuyên suốt từ nghiên cứu, thiết kế, đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án bất động sản, du lịch và nuôi trồng thuỷ sản góp phần nâng cao niềm tự hào và giá trị thương hiệu của Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung trên phạm vi Việt Nam và quốc tế.

Sứ mệnh:

Kiến tạo – Lan toả giá trị sống đích thực đến với khách hàng, đối tác, nhân viên của CIC Holding bằng những sản phẩm dịch vụ có ưu điểm vượt trội, thân thiện với môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương.

Triết lý kinh doanh:

Hợp tác hiệu quả - chia sẻ lợi ích – Lan toả giá trị. Một doanh nghiệp phát triển bền vững luôn dựa trên những yếu tố cốt lõi – là tập hợp kim chỉ nam cho các quyết định hàng ngày trông đời sống kinh doanh. Các giá trị cốt lỗi CIC Holding theo đuổi được tập hợp thành các bộ cam kết:

✓ Đúng

Đúng chất lượng

Đúng tiến độ

Đúng khối lượng

Đúng giá trị

Đúng tiêu chuẩn

✘ Không

Không vi phạm hợp đồng

Không vi phạm quy trình

Không vi phạm nội quy

Không vi phạm pháp luật

Không vi phạm cam kết

☑ Luôn

Chân thành

Hợp tác

Chia sẻ

Sáng tạo

Cải tiến

Dịch vụ tại CIC Holding

Bài viết mới

Đến thăm chúng tôi

Địa chỉ:

Tòa nhà QIG, đường Lê Chân, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh