Hoạt động công ty

Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập CIC

Chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng và Thương mại CIC

Xây dựng Quảng Ninh

Kiến thức ngành

Định mức sử dụng vật tư

Theo quyết định 1329/QĐ – BXD ban hành trong ngày 19/12/2016 về định mức sử dụng vật tư trong quá trình xây dựng, Bộ đã thông qua những nguyên

Cách thi công móng cọc

Mỗi một loại móng lại có một phương pháp thi công hoàn toàn khác nhau. Với các công trình xây dựng được xây trên bề

Cách thi công móng bè

Trong bài viết ngày hôm nay cicholding.vn xin chia sẻ tới các bạn những kinh nghiệm thi công trong cách thi công móng bè. Móng bè được xem là