Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại CIC

Công Ty TNHH Đầu Tư và Xây dựng Quảng Ninh

Công Ty CP Thiết Kế Kiến Trúc và Nội Thất AIC

Công Ty TTHH Heritage Land Vietnam

Công Ty CP Bất Động Sản CIC