Định mức sử dụng vật tư

Định mức sử dụng vật tư

Theo quyết định 1329/QĐ – BXD ban hành trong ngày 19/12/2016 về định mức sử dụng vật tư trong quá trình xây dựng, Bộ đã thông qua những nguyên tắc quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu xây dựng cấu…
 Cách thi công móng cọc

Cách thi công móng cọc

Mỗi một loại móng lại có một phương pháp thi công hoàn toàn khác nhau. Với các công trình xây dựng được xây trên bề mặt nền đất yếu thì người ta thường sử dụng phương pháp thi công móng…
 Cách thi công móng bè

Cách thi công móng bè

Trong bài viết ngày hôm nay cicholding.vn xin chia sẻ tới các bạn những kinh nghiệm thi công trong cách thi công móng bè. Móng bè được xem là một loại móng phức tạp và tốn kém nhất trong các loại móng nhà thông…