Định mức sử dụng vật tư

Định mức sử dụng vật tư

Theo quyết định 1329/QĐ – BXD ban hành trong ngày 19/12/2016 về định mức sử dụng vật tư trong quá trình xây dựng, Bộ đã thông qua những nguyên tắc quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu xây dựng cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1 mét vuông tường xây gạch, 1 mét vuông lát gạch,…)  hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế – thi công hiện hành.

”Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng.”

  Định mức sử dụng vật tư bao gồm:

  1. Định mức sử dụng vật tư trong công tác bê tông
  2. Định mức sử dụng vật tư trong công tác xây, trát và hoàn thiện
  3. Định mức sử dụng vật tư trong công tác làm giàn giáo
  4. Định mức sử dụng vật tư trong công tác sản xuất kết cấu gỗ
  5. Định mức sử dụng vật tư trong công tác gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại
  6. Định mức sử dụng vật tư trong công tác bảo ôn
  7. Định mức sử dụng vật tư trong các công tác khác

1. Định mức sử dụng vật tư trong công tác bê tông

1.1 – Định mức vật tư trong cấp phối vật liệu vữa bê tông:

 – Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công. Trường hợp sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với các loại bê tông thông thường thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng. Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính trung bình 1,0% lượng xi măng trong bảng định mức. Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.

1.2 – Định mức vật tư trong việc sử dụng ván khuôn và cây chống cho công tác đổ bê tông:

– Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII. Đối với ván khuôn, nẹp gông làm bằng gỗ thông, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 20%. Gỗ chống ván khuôn bê tông sử dụng 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Trường hợp dùng tre chống ván khuôn thì 1 cây gỗ 10×10 cm dài bình quân 7m thay bằng 2 cây tre 8cm và tre luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.

2. Định mức sử dụng vật tư trong công tác xây, trát và hoàn thiện

2.1 – Định mức vật liệu dùng để xây

Định mức công tác xây gạch đá được tính theo:

  • Độ dày mạch vữa xây thông thường
  • Loại gạch và kích thước tiêu chuẩn của từng loại gạch

2.2 – Định mức vật liệu vữa công tác xây các kết cấu bằng gạch rỗng đất sét nung được điều chỉnh khi xây bằng loại gạch:

– 02 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 0,8 lít cho 1m2 xây và 5 lít cho 1m3 xây.

– 04 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 1,6 lít cho 1m2 xây và 10 lít cho 1m3 xây.

– 06 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 2,4 lít cho 1m2 xây và 15 lít cho 1m3 xây.

2.3 – Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.

2.4 – Định mức vật liệu xây gờ 1 chỉ áp dụng khi xây nằm viên gạch theo kích thước viên gạch 10,5cm, trường hợp xây gờ bằng gạch xếp nghiêng theo kích thước 6cm thì cứ 1m gờ chỉ cần 7,5 viên gạch và 2,5 lít vữa, nếu xây gờ chỉ thì cứ 1m gờ chỉ sau số lượng vật liệu bằng 2 lần số lượng vật liệu 1m chỉ đầu tiên, số lượng vật liệu chỉ tính phần của gờ.

2.5 – Chiều dày kết cấu xây chưa bao gồm lớp vữa trát.

2.6 – Định mức sử dụng vật liệu dùng để quét sơn

– Số lượng sơn ghi trong định mức đã tính với trọng lượng pha chế sẵn, không kể trọng lượng thùng.

– Khi sơn cửa gỗ thì dùng định mức sơn gỗ, đồng thời được tính thêm một nửa tờ giấy ráp cho 1m2 sơn.

– Định mức vật liệu sơn để sơn thép tính cho sơn lớp đầu tiên. Trường hợp phải sơn nhiều lớp thì định mức sơn được tính thêm theo nguyên tắc: các lớp sơn sau giảm 40% số lượng sơn so với số lượng sơn lần đầu. Các vật liệu khác không được tính khi sơn các lớp sau.

– Các vật liệu như giẻ lau, giấy ráp, xăng (hoặc vật liệu dùng có tính chất tương tự) được tính chung cho công tác sơn thép.

3. Định mức sử dụng vật tư trong công tác làm giàn giáo

3.1 – Định mức sử dụng vật tư để làm giàn giáo xây tường

– Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng khi xây tường, xây trụ các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao trên 4m hay tường thu hồi nhà mái dốc cao trên 4m. 

– Xây tường các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao từ 4m trở xuống thì phải dùng giàn giáo công cụ để xây.

– Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m3 xây đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường. Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường 45cm trở lên đã tính với điều kiện bắc giáo 2 mặt.

– Tre làm giàn giáo xây tường, làm cầu vượt đường dây thông tin phải sử dụng luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính thêm 1 lần luân chuyển.

3.2 – Định mức vật liệu làm giàn giáo để trát

– Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng để trát trần, trát tường nhà mà mỗi tầng nhà có độ cao từ nền đến mặt trên của sàn hoặc mặt trên của sàn này với mặt trên của sàn kia có độ cao trên 4,5m

– Trường hợp không được làm giàn giáo tre thì khi trát tường, trần, mái được dùng giàn giáo công cụ như giáo ngoàm, quang treo, giáo ghế, thang …

– Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m2 trát đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường.

– Tre làm giàn giáo phải sử dụng luân chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.

4. Định mức sử dụng vật tư trong công tác sản xuất kết cấu gỗ

– Định mức sử dụng vật liệu gỗ và các vật liệu khác để sản xuất các loại kết cấu gỗ được xác định theo thiết kế. Trường hợp chưa có thiết kế điển hình thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và tỉ lệ hao phí khi gia công để xác định.

– Trong các định mức chưa bao gồm hao phí khi gia công. 

– Tỷ lệ hao hụt khi gia công, sản xuất các loại cửa và kết cấu gỗ quy định như sau:

+ Gỗ làm xà gồ, con sơn, dầm trần, khuôn cửa: 10%

+ Gỗ làm cầu phong, li tô, sàn gỗ : 5%

+ Gỗ làm vì kèo: 12%

+ Gỗ làm cửa các loại: 15%

5. Định mức sử dụng vật tư trong công tác gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại

6. Định mức sử dụng vật tư trong công tác bảo ôn

– Những tính chất cơ lý của vật liệu sử dụng để làm bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật bảo ôn.

– Số lượng vật liệu của định mức được tính toán theo đường kính ngoài của ống, còn quy cách ống trong mức là đường kính trong của ống.

– Số lượng vật liệu trong định mức đã tính hao hụt qua khâu thi công.

– Trong trường hợp bảo ôn ống trong nhà máy thì thay lớp chống mưa bằng hai lớp sơn màu thích hợp.

– Trong điều kiện bảo ôn nhiều chỗ cong, chật hẹp, khó thao tác, không tiện bảo ôn bê tông bọt thì dùng xỉ bông.

– Trường hợp bảo ôn các ống gió, cấu kiện các mặt phẳng hay mặt cong lớn thì phải gia cố bằng móc thép, bọc lưới thép bằng que hàn điện; hoặc hàn hơi.

– Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng thép tấm có chiều dày 3mm và trọng lượng 30kg.

7. Định mức sử dụng vật tư trong công tác khác

– Định mức vật liệu dùng để quét nhựa bitum hay dán giấy dầu ghi trong bảng định mức chỉ tính toán cho một lớp quét hay một lớp dán (gồm một lớp giấy, một lớp nhựa hoặc một lớp bao tải,…). Thực tế theo yêu cầu của thiết kế sử dụng bao nhiêu lớp, hoặc độ dày tăng thì được tính bằng cách lấy các định mức đó nhân với số lớp hoặc độ dầy của lớp cần làm.

– Làm mái nhà bằng bê tông bọt chỉ tính vật liệu cho lớp bê tông dày 10cm. Nếu chiều dầy bê tông bọt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10cm thì theo thực tế tính toán số lượng bê tông bọt, còn số lượng vữa không thay đổi.

– Vật liệu trát mái bằng vữa matít atsphan

– Số lượng vữa và bê tông ghi trong định mức đã tính hao hụt khâu trộn